söndag 5 januari 2014

Här kommer en projektbakgrund, så att ni förstår problemet och dess bakgrund:
Syftet med pilotprojektet är att utöka Lugandiska Wikipedia med artiklar om hållbar utveckling och genom detta öppna upp en värld där kunskapen är tillgänglig för alla. Delmål är också att stärka ungdomar och vuxna, stärka demokrati, yttrandefrihet och att öka antalet kvinnor som skriver på Wikipedia.
Wikipedia är ett webbaserat och flerspråkigt uppslagsverk med ett öppet och fritt innehåll. Då det är användarna själva som skriver och redigerar artiklar samlas kunskap från människor som samarbetar och verkar över hela världen. På senare tid har Wikipedia inte bara använts som en källa till kunskap, utan också som ett nytt sätt att undervisa i olika utbildningssammanhang. Det var bland annat så som idén till detta projekt började. Under det sista året på gymnasiet (2012-2013) på Stagneliusskolan i Kalmar fick jag möjlighet att dels resa och utbyta erfarenheter med Uganda då jag deltog i det individuella valet Global Profil, dels lära mig skriva på Wikipedia som en examinationsuppgift, baserat på en eller flera upplevelser från resan. Min före detta lärare Dan Frendin hade genom ett samarbete med Wikimedia Sverige (WMSE) också introducerat idén om att utveckla och bredda ämnet hållbar utveckling på svenska Wikipedia. Detta skapade projektet “Wikipedia: Projekt Hållbar utveckling” på Wikipedia med syftet att skapa, översätta och lyfta fram artiklar rörande hållbar utveckling.
Under våren 2013 fick lärare från Uganda möjlighet (genom utbytet i Global profil) att delta i en workshop anordnad av WMSE där de lärde sig hur man redigerar på Wikipedia. Redan från början var idén att dessa lärare skulle ta med sig dessa kunskaper hem och sprida arbetet med Wikipedia i Uganda. I Uganda finns möjligheten att skriva artiklar på språket Luganda, alltså Lugandiska Wikipedia, eller att skriva på engelska, men många praktiska hinder försvårar detta. Många Ugandier har inte tillgång till en egen dator där de kan skriva och dessutom är det hutlöst dyrt att surfa i många Afrikanska länder, däribland Uganda. Lösningen på det sistnämnda problemet stavas “Wikipedia Zero”, ett projekt där mobiloperatörer låter medborgare surfa gratis på utvalda språk på Wikipedia i utvecklingsländer. Lösningen på det första kan vara att utrusta varje by med ett datacenter. Detta sker bland annat i den Ugandiska byn Mbazzi, där organisationen “Mbazzi Farmer Association” tillsammans med projektledaren Paul Kiguba fått medel från Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige för att kunna öppna ett sådant center med tanken att kunskap ska spridas bönder emellan på Lugandiska Wikipedia.
Tillsammans skrev de ledande parterna för projektet hösten 2013 en ansökan till Svenska Institutets initiativ Creative Force om ett finansiellt bidrag, men den avslogs. Tack vare Dan Frendins brinnande intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor hade han tidigare kommit i kontakt med svenska Världsnaturfonden (WWF). Han såg därför tidigt potentialen att WWF också skulle ingå i projektet som en ledande part. WWF har länge arbetat och utvecklat projektet Education for Sustainable Development, förkortat ESD i länderna runt Viktoriasjön, som bland annat utbildar studenter i hållbarhetsfrågor. Vid ett möte med WWF Sverige den 31 oktober 2013 fick Dan och Wikipediavolontären Caroline Gunnarsson samt Jan Ainali från Wikimedia Sverige, jag var med via Skype, möjlighet att besöka huvudkontoret i Stockholm och träffa Germund Sellgren, WWF Sveriges koordinator för internationella utbildningsprojekt. Mötet slutade väl, men Germund kunde inte garantera finansiellt stöd från WWFs sida, om det inte möjligtvis kunde finnas pengar över från andra Sidaprojekt i slutet av året. Vi har onekligen haft turen på vår sida, eftersom vi beviljades pengar från WWF några veckor senare! Med finansiellt stöd i ryggen av en av världens största naturvårdsorganisationer var ekonomin säkrad och projektet skulle bli av.


Pilotprojektet kommer att pågå från den 15/1- 15/2- 2014 på skolor i området vid Viktoriasjön i Uganda, vid Mbazzi Farmer Association, på Makerere Universitetet, Muteesa I Universitet, vid NatureUganda och några andra organisationer som arbetar med frågor kring hållbar utveckling.  


Innan projektet sätter igång kommer vi att själva bekosta en resa runt i sydöstra Uganda för att lära oss mer om den biologiska mångfalden och problem kopplade till den. Vi kommer också studera ekoturism och några WWF projekt som vi åker förbi på vägen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar